1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Ημερομηνία έναρξης: 03-11-2011

Ημερομηνία λήξης: 05-11-2011

Τόπος: Dion Palace Spa Hotel

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών

[Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

1976-2011: 35 χρόνια από τη γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Ξενοδοχείο Dion Palace, στο Δίον της Πιερίας, 4-6 Νοεμβρίου 2011

Περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα του Συνεδρίου:

http://ins.web.auth.gr/anakoinwseis/nea.html

 Κατηγορίες