11ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ημερομηνία έναρξης: 07-10-2022

Τόπος: ΕΚΠΑ

Μετά τις δυσκολίες που ανέκυψαν λόγω της πανδημίας τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογος είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 11ου Συνεδρίου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτή η διοργάνωση αποτελεί πλέον έναν θεσμό, που εδώ και 20 χρόνια (1999-2019) προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους επιστήμονες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο να προβάλουν τη δουλειά τους και να γνωριστούν μεταξύ τους. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι δίνει την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με τις διεθνείς τάσεις της σύγχρονης έρευνας, καθώς οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους.

Το Συνέδριο θα διοργανωθεί με φυσική παρουσία. Βέβαια, εξαιτίας των συνθηκών και των δυσκολιών που προβάλει ακόμα η πανδημία στη χώρα, ο Σύλλογος έχει το δικαίωμα προσαρμογής του τρόπου διεξαγωγής του συνεδρίου και με υβριδικό τρόπο (τόσο με φυσική παρουσία όσο και με διαδικτυακή), το οποίο όμως θα εξαρτηθεί από τα υγειονομικά δεδομένα των μετέπειτα μηνών και των συνακόλουθων μέτρων του κράτους. Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου 2022 (η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί στο προσεχές διάστημα).

Τομείς του συνεδρίου αποτελούν οι κάτωθι επιστημονικές περιοχές:

1. Κλασική Φιλολογία και οι επιμέρους υποπεριοχές της: α. Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

β. Λατινική Φιλολογία

2. Βυζαντινή Φιλολογία

3. Νεοελληνική Φιλολογία

4. Γλωσσολογία

5. Λαογραφία

Οι ανακοινώσεις μπορούν να αφορούν έναν από τους ανωτέρω κλάδους. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν μόνο οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι-ενεργοί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή τη στιγμή που θα καταθέσουν την περίληψή τους.

Όσοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των Πανεπιστημίων της Ελλάδας και του εξωτερικού επιθυμούν να συμμετάσχουν με ανακοινώσεις στο Συνέδριο οφείλουν να ακολουθήσουν απολύτως τις παρακάτω οδηγίες:

1. Καλείστε να παρουσιάσετε αδημοσίευτο έργο σε ένα από τα παραπάνω επιστημονικά πεδία.

2. Δεν θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις που παρουσιάζουν μόνο βιβλιογραφική επισκόπηση και δεν έχουν να προσφέρουν κάτι καινούριο στην έρευνα.

3. Πρέπει να αποστείλετε την περίληψή σας αποκλειστικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: 11thconference.phil.ekpa@gmail.com .

4. Στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματός σας, είναι απαραίτητο να αναγράφεται μόνο ο τομέας, για τον οποίο προορίζεται η περίληψη, π.χ. Νεοελληνική Φιλολογία ή Αρχαία Ελληνική Φιλολογία ή Λατινική Φιλολογία κτλ.

5. Η έκταση της περίληψης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250 λέξεις –εξαιρουμένης της (υποχρεωτικής) ενδεικτικής βιβλιογραφίας (όχι παραπάνω από 25 τίτλους)– και πρέπει να αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο doc/docx).

6. Μαζί με την περίληψη υποχρεούστε να στείλετε πρόσφατη βεβαίωση (είτε σκαναρισμένη είτε σε φωτογραφία) από το Πανεπιστήμιό σας, που να αποδεικνύει ότι είστε εγγεγραμμένοι και ενεργοί σε κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπονείτε τη διδακτορική σας διατριβή.

7. Γλώσσες ανακοινώσεων ορίζονται τα Ελληνικά και τα Αγγλικά.

8. Στις ομαδικές ανακοινώσεις ο μέγιστος αριθμός ομιλητών είναι δύο (2) άτομα.

9. Για οποιαδήποτε απορία σχετική με την υποβολή των περιλήψεων, μπορείτε να επικοινωνείτε μόνο με την οργανωτική επιτροπή στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

10. Η περίληψη πρέπει να αποσταλεί σε ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο αντίτυπο βάσει των τεχνικών οδηγιών που ακολουθούν.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Για να γίνουν δεκτές οι περιλήψεις, τα προς αποστολή αρχεία πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

1. Γραμματοσειρά: Times New Roman (ή άλλη τύπου Unicode, αν είναι αναγκαίο) 12pt.
2. Διάστιχο: 1,5.
3. Στοίχιση κειμένου: πλήρης.
4. Για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος) με επιτονισμένα στοιχεία (bold).

Πιο συγκεκριμένα, τα αναγραφόμενα πληροφοριακά στοιχεία του συμμετέχοντος στα επώνυμα αντίτυπα οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (αναγράφονται πάνω αριστερά στο έγγραφο, πριν από τον τίτλο):

1. Επώνυμο και Όνομα
2. Πανεπιστημιακό Ίδρυμα
3. Ιδιότητα [μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια ή υποψήφιος/α διδάκτορας]
4. Υπότροφος [αν χρειάζεται]
5. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
6. Τηλέφωνο επικοινωνίας

Όλες οι ανώνυμες εισηγήσεις θα αξιολογηθούν από αρμόδια επιστημονική επιτροπή. Όποια περίληψη δεν συμμορφώνεται με όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα απορρίπτεται αυτομάτως.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

Υποβολή περιλήψεων: από 11 Απριλίου 2022 έως και τις 15 Ιουνίου 2022

Απάντηση αποδοχής: 25-27 Ιουλίου 2022.Κατηγορίες