ΣΤ ́ Διεθνές Συνέδριο «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας»

Ημερομηνία έναρξης: 03-10-2012

Ημερομηνία λήξης: 06-10-2012

Τόπος: Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας

1η Εγκύκλιος

Μετά την έκδοση των Πρακτικών του 5ου τόμου ΥΠΕΡΕΙΑ, η Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου αναγγέλλουν τη σύγκληση στη γενέτειρα του Ρήγα Βελεστινλή, το Βελεστίνο, του

ΣΤ ́ Διεθνούς Συνεδρίου «Φεραί-Βελεστίνο-Ρήγας» Ιστορία-Αρχαιολογία-Λαογραφία-Θετικές Επιστήμες Βελεστίνο, 4-7 Οκτωβρίου 2012

Κατά τις εργασίες του ΣΤ ́ Διεθνούς Συνεδρίου επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων θα είναι δυνατόν να προβούν σε πρωτότυπες ανακοινώσεις σχετικά με τις αρχαίες Φερές, με τη ζωή και το έργο του επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή και με το νεότερο Βελεστίνο και την γύρω περιοχή τού διευρυμένου τώρα Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Οι επιστήμονες, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στις εργασίες του ΣΤ ́ Διεθνούς Συνεδρίου παρακαλούνται, όπως αποστείλουν ηλεκτρονικά πλέον στο e-mail: karamber@otenet.gr τον τίτλο της ανακοινώσεώς τους μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, για να τεθεί υπ’ όψιν της Οργανωτικής και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΣΤ ́ Διεθνούς Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι, όπως και στα προηγούμενα πέντε Συνέδριά μας, θα είναι φιλοξενούμενοι της Οργανωτικής Επιτροπής, η οποία θα μεριμνήσει και για την μετάβασή τους στο Βελεστίνο.

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
της Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Δρ. Δημ. Καραμπερόπουλος Δημ. Κογκούλης

ΠρόγραμμαΚατηγορίες