Ερευνητικές διαδρομές 2022

Ημερομηνία έναρξης: 11-11-2022

Ημερομηνία λήξης: 13-11-2022

Τόπος: Διαδικτυακά

2η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών  και Υποψηφίων Διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας
«Ερευνητικές διαδρομές 2022»
Πανεπιστημιούπολη-Ρίο, 11-13 Νοεμβρίου 2022

Α΄ Εγκύκλιος: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής

H ειδίκευση της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες προσεγγίσεις στα κείμενα: αναγνώσεις και ερμηνείες» διοργανώνει τη 2η Επιστημονική Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων, με τίτλο «Ερευνητικές διαδρομές 2022», που προγραμματίζεται να διεξαχθεί σε υβριδική μορφή (διά ζώσης και μέσω της πλατφόρμας zoom) κατά το διάστημα 1113 Νοεμβρίου 2022 στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η Συνάντηση απευθύνεται σε μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ητές και υποψήφιες/ους διδάκτορες της Ελλάδας και του εξωτερικού που είναι εγγεγραμμένες/οι και ενεργές/οί σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή εκπονούν τη διδακτορική τους διατριβή. Συνεπώς, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο όσες/οι, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιλήψεων (31 Μαΐου 2022), είναι υποψήφιοι/ες διδάκτορες ή εγγεγραμμένοι/ες σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Στόχος είναι η χαρτογράφηση του ερευνητικού παρόντος στο ευρύ πεδίο της Νεοελληνικής Φιλολογίας μέσα από ποικίλες θεματικές και μεθόδους (εκδοτική, αρχειακή έρευνα, θεωρία της λογοτεχνίας, μετρικολογία, αφηγηματολογία, συγκριτολογικές, διακαλλιτεχνικές, διαπολιτισμικές, διαμεσικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις, θεωρία της πρόσληψης και της ανάγνωσης, μεταφρασεολογία, Σπουδές του Τύπου, ψηφιακές τεχνολογίες, κ.ά.), προκειμένου να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος ανάμεσα σε μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ητές και υποψήφιες/ους διδάκτορες που προέρχονται από ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Οι ανακοινώσεις θα έχουν αυστηρά διάρκεια 20 λεπτών.

Προσκαλούμε όσες/ους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με ανακοίνωση στις «Ερευνητικές διαδρομές 2022» να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν μέχρι τις 31 Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση pmsneph@upatras.gr· θα πρέπει απαραίτητα να επισυναφθεί βεβαίωση ενεργής φοίτησης από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα σε μορφή pdf. Οι αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα θα απορριφθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία θα απαντήσει έως τις 30 Ιουνίου 2022.

Επιστημονική Επιτροπή

Στέση Αθήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γεωργία Γκότση, Καθηγήτρια Νεοελληνικής και Συγκριτικής Φιλολογίας

Θάλεια Ιερωνυμάκη, δρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, ΕΔΙΠ

Άννα-Μαρίνα Κατσιγιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας

Κατερίνα Κωστίου, Καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας

Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας

Οργανωτική Επιτροπή

Στέση Αθήνη, Μαρίνα Αναγνωστοπούλου, Βασιλική Βαλιάνη, Χαρά Λαγού, Σταυρούλα Μακρή, Βασιλική Παπούλια, Ανδρέας Παρασκευόπουλος

Κατεβάστε από ΕΔΩ την Αίτηση συμμετοχήςΚατηγορίες