Ελληνική γλώσσα και πολιτισμός

Ημερομηνία έναρξης: 26-06-2011

Ημερομηνία λήξης: 29-06-2011

Τόπος: Πανεπιστήμιο Πρέσοβ (Σλοβακία)

Επιτρέψτε μου να σας προσκαλέσω στο συνέδριο με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» το οποίο θα οργανώσει η Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Πρέσοβ στη Σλοβακία από 26 μέχρι 30 Ιουνίου 2011 στο Πρέσοβ. Τα υποθέματα του συνεδρίου είναι:

  • Ο καθορισμός μεθόδων στη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας
  • Η λειτουργία των Εδρών Νεοελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού και των Κέντρων Ελληνικών Σπουδών (εκτός Ελλάδας) και τα Προγράμματα ελληνικών σπουδών (προοπτικές – προτάσεις)
  • Το Βυζάντιο και οι Σλάβοι, αφετηρία ελληνοσλοβακικής προσέγγισης
  • Η ελληνική γλώσσα στην Αγία Γραφή και στα έργα των Πατέρων της Εκκλησίας

Το συνέδριο θα είναι υπό την αιγίδα του κ. Πρέσβη της Ελληνικής ∆ημοκρατίας στη Σλοβακία, καθώς και του κ. Πρέσβη της Κυπριακής ∆ημοκρατίας στη Σλοβακία.
H Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Πρέσοβ θα αναλάβει τη φιλοξενία (ύπνος και φαγητό) των 30 φοιτητών από διάφορες χώρες του κόσμου, που είχαν σπουδάσει τη νεοελληνική γλώσσα στην Κάλυμνο στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Σωματείου ∆ιεθνών Σχέσεων και Πολιτιστικών Ανταλλαγών Καλύμνου-Αθήνας, καθώς και των 10 διδασκάλων της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού από την Ελλάδα.

Προθεσμία δηλώσεων συμμετοχής και αποστολής εισηγήσεων μέχρι 30 Απριλίου 2011

Χρόνος ειςηγήσεων 15 – 20 λεπτα

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίουΚατηγορίες