Σωκράτης Νιάρος: Ο θεσμός των λογοτεχνικών βραβείων στην Ελλάδα (1910-1942).

Η διατριβή υποστηρίχτηκε επιτυχώς την 8η Νοεμβρίου 2016 στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Αξιολογήθηκε από την επταμελή επιτροπή ομόφωνα με τον βαθμό «Άριστα» και δημοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό αποθετήριο «Ολυμπιάς» (Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων) τον Ιούνιο του 2017: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/handle/123456789/28045

Τριμελής συμβουλευτική επιτροπή: 1) Τάκης Καγιαλής, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (επόπτης)· 2) Μίλτος Πεχλιβάνος Καθηγητής Νεοελληνικών Σπουδών στο Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin και Διευθυντής του Κέντρου Νέου Ελληνισμού του ίδιου Πανεπιστημίου· 3) Γιάννης Παπαθεοδώρου, Αναπληρωτής καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές