Ε΄ Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών / 5th European Congress of Modern Greek Studies

Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία

Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014):
Economy, Society, History, Literature

(Θεσσαλονίκη, 2–5 Οκτωβρίου 2014 / Thessaloniki, 2–5 October 2014)

Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ), σε συνεργασία με τα Τμήματα Φιλολογίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τα Τμήματα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και με τη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργάνωσε το Ε΄ευρωπαϊκό Συνέδριο νεοελληνικών σπουδών (Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014).

Το Ε΄ πανευρωπαϊκό Συνέδριο νεοελληνικών σπουδών της ΕΕΝΣ ήταν αφιερωμένο στη μνήμη της συναδέλφου Isabel García Gálvez
 (Universidad de La Laguna, Canarias), μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ κατά την περίοδο 2006-2010.

Πρώτη Εγκύκλιος / first circular, 29 Μαρτίου 2013

Δεύτερη εγκύκλιος / second circular, 21 Δεκεμβρίου 2013

Τρίτη (τελευταία) εγκύκλιος, 20 Ιουλίου 2014

Πρόγραμμα με περιλήψεις / Programme and abstracts

(Ο τίτλος κάθε ανακοίνωσης στο πρόγραμμα λειτουργεί ως σύνδεσμος με την περίληψη της ανακοίνωσης / Click on the paper title to view the abstract.)

Εγκύκλιος για τα Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι ανακοινώσεις του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΝΣ

4 απαντήσεις

Aναδρομές (Trackbacks)

  1. Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014) | Αρχαιολογία Online
  2. Ευρωπαϊ...
  3. Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία [1] | Atheia.gr
  4. Μορφές αθεΐας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία [2] | Atheia.gr