Νικολέτα Ζαμπάκη: Η «βιοκοσμική συνείδηση» του «Ποιητή»: Φύση και σώμα στο έργο του Walt Whitman και του Άγγελου Σικελιανού. Ερμηνευτική και συγκριτολογική προσέγγιση.

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Τριμελής επιτροπή: Επόπτης καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος, Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας, Τμήμα Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), Χριστίνα Ντουνιά, Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ), Λητώ Ιωακειμίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Συγκριτικής Φιλολογίας (ΕΚΠΑ).


Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές