ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τρία εργαστήρια του Τμήματος Φιλολογίας και ένα του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας με διαφορετικούς επιστημολογικούς προσανατολισμούς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν μια σειρά ομιλιών με τίτλο «Ιστορίες από τα αρχεία».

Antonello da Messina, San Girolamo nello studio, 1474-1475 circa. Londra, National Gallery

Τα αρχεία φυλάσσουν πρωτίστως κείμενα του παρελθόντος γραμμένα σε διάφορα υλικά, με διάφορα μέσα και σε διάφορες γλώσσες. Προϊόντα του ιδιωτικού, του συλλογικού και του δημόσιου βίου, τα κείμενα μιλούν με το περιεχόμενό τους και με την υλικότητά τους, τεκμήρια της αυθεντικότητας μιας γραφής και συγχρόνως της ταυτότητας του γράφοντος καθώς του πολιτισμού που οργανώνεται γύρω από τη γραφή. Οι αρχειακές συλλογές επιτρέπουν την ανασυγκρότηση πολλών αφηγήσεων για ένα παρελθόν που συνεχίζει να μας αφορά. Χρήσεις της ύλης, προσδιορισμός των χεριών, χρονολόγηση, πράξη της συγγραφής και πράξη της ανάγνωσης, τρόπος σκέψης και εργασίας της/του συγγραφέα, διάδραση με το περιβάλλον και την ιστορία, λειτουργίες και επαναχρήσεις των κειμένων, πολιτικά και πολεμικά γεγονότα, οικονομία, ανθρώπινες σχέσεις, καθημερινές ιστορίες, νοοτροπίες, κοινωνική οργάνωση, λατρεία, λογοτεχνία.

Τις ιστορίες αυτές θα αναδείξουν οι ομιλίες μέσα από τεκμήρια και αρχειακές συλλογές, ελληνικές και διεθνείς, έντυπες και ψηφιακές, επιγραφών, παπύρων, περγαμηνών και χαρτώων κωδίκων, χειρογράφων, δακτυλογράφων και εντύπων.

Οι ομιλίες θα γίνονται διαδικτυακά, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, Πέμπτες, μία φορά τον μήνα, στις 19.15.

Το πρόγραμμα για τους μήνες Οκτώβριο – Δεκέμβριο 2023 έχει ως εξής:

Οκτώβριος, 19

Γιάννης Τζιφόπουλος & Νίκη Οικονομάκη, «Μιλώντας με τους Θεούς: τι μας διασώζουν τα επιγραφικά αρχεία σε μέταλλο»

Νοέμβριος 23

Παναγιώτα Σαρίσχουλη, «Μαγική Βιβλιοθήκη των Θηβών (ένα αρχείο με μαγικά εγχειρίδια γραμμένα σε πάπυρο, 2ος έως 4ος αι. μ.Χ.)»

Δεκέμβριος, 21

Ηλίας Ταξίδης, «Ιδιωτικές συλλογές χειρογράφων στην ύστερη βυζαντινή εποχή»

Σύνδεσμος https://authgr.zoom.us/j/93523268795?pwd=eWJ5VXdmMUlwWk9JMFAvQ1FsdXFudz09

Meeting ID: 935 2326 8795, Passcode: 848676Κατηγορίες Ειδήσεις