Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου (Επιμ.): Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους παλαιολόγειους χρόνους.

Εξώφυλλο, πρωτοσέλιδα, περιέχομενα τόμ. Μυ????Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου (Επιμ.), Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο Βυζάντιο, κυρίως κατά τους παλαιολόγειους χρόνους. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Σπάρτη 3-5 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 2014.

Georgia Xanthaki-Karamanou (Ed.), The Reception of Antiquity in Byzantium, with Emphasis on the Palaeologan Era. Proceedings of  International Conference, Sparti 3-5 November 2012, Athens: Papazisis 2014.

ΠεριεχόμεναΚατηγορίες Nέες εκδόσεις