† Γιώργος Βελουδής (1935 – 21.03.2014)

Οι νεοελληνικές σπουδές και η διεθνής κοινότητα των νεοελληνιστών έχασαν την περασμένη Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014, έναν έξοχο ερευνητή στους τομείς της νεοελληνικής φιλολογίας και της συγκριτικής γραμματολογίας: τον διακεκριμένο πανεπιστημιακό δάσκαλο Γιώργο Βελουδή.

Γεννήθηκε το 1935 στην Αθήνα, σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο, όπου επί πολλά χρόνια δίδαξε στο Institut für Byzantinistik, Byzantinische Kunstgeschichte und Neogräzistik του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

Το 1983 επέστρεψε στην Ελλάδα και ανέλαβε τη διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής και της συγκριτικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας και του περιοδικού της Σύγκριση.

Το επιστημονικό έργο του έχει καλύψει καίρια πεδία στην έρευνα των νεοελληνικών σπουδών. Μεταξύ άλλων, εξέχουσα θέση κατέχουν η μελέτη του με τίτλο Germanograecia: deutsche Einflusse auf die neugriechische Literatur (1750-1944), Άμστερνταμ: A. M. Hakkert 1983 (Germanograecia. Γερμανικές επιδράσεις στη νεοελληνική λογοτεχνία, 1750-1944) και οι προσεγγίσεις του στο έργο του Διονύσιου Σολωμού, όπως συγκεντρώθηκαν στις πραγματείες: Διονύσιος Σολωμός. Ρομαντική ποίηση και ποιητική. Οι γερμανικές πηγές (Γνώση 1989) και Κριτικά στο Σολωμό. Κριτικά, Φιλολογικά, Ερμηνευτικά (Δωδώνη 2000).

Σημαντική, επίσης, υπήρξε η μελέτη του σε ό,τι αφορά την έκδοση ελληνικών βιβλίων στη Βενετία με τίτλο: Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854). Συμβολή στη μελέτη του ελληνικού βιβλίου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας (Μπούρας 1987).

Η συστηματική ενασχόλησή του, εξάλλου, όσον αφορά το έργο του Γιάννη Ρίτσου και τα πορίσματα της μελέτης του συγκεντρώθηκαν στις πραγματείες του: Γιάννης Ρίτσος. Προβλήματα μελέτης του έργου του (Κέδρος 1983) και Προσεγγίσεις στο έργο του Γ. Ρίτσου [Μελέτες για τον Γιάννη Ρίτσο 7] (Κέδρος).

Κ. Α. Δ.Κατηγορίες Ειδήσεις