Ψηφιακά Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών

 Κυκλοφόρησαν από το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε ψηφιακή μορφή τα Πρακτικά του 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών σε επιμέλεια των Μ. Γ. Βαρβούνη και Θ. Β. Κούγκουλου:

Μανόλης Γ. Βαρβούνης – Θανάσης Β. Κούγκουλος (επιμ.), Ελληνισμός και Βαλκάνια – αμφίδρομες σχέσεις: γλώσσα, ιστορία, λογοτεχνία, πολιτισμός (1453-2019). Πρακτικά 4ου Συνεδρίου των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών, Κομοτηνή 22-24 Νοεμβρίου 2019, τόμοι Α΄, Β΄, Γ1΄, Γ2΄, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών – Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας – Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 13, 14, 15Α, 15Β) – Παρατηρητής της Θράκης, Κομοτηνή 2022, σελ. 517, 384, 421, 402.

Το 4ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών διοργανώθηκε από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, στην  Κομοτηνή από τις 22 έως τις 24 Νοεμβρίου 2019. Έλαβαν μέρος διακόσιοι δύο σύνεδροι από δεκαοκτώ χώρες (Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Σερβία, Αλβανία, Πολωνία, Γεωργία, Ρωσία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία, Ελβετία, Αυστρία, Κύπρο και Ελλάδα) και πραγματοποιήθηκαν εκατόν εβδομήντα πέντε ανακοινώσεις. Στα Πρακτικά κατατέθηκαν εκατόν είκοσι πέντε μελέτες, οι οποίες κατανέμονται σε τρεις τόμους. Ο πρώτος και ο δεύτερος περιλαμβάνουν μελέτες για τη λογοτεχνία, το θέατρο και τον κινηματογράφο και ο τρίτος, ο οποίος διαιρείται σε δύο μέρη (Γ1 και Γ2), για τη λαογραφία, την κοινωνική ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία και την ιστορία.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους ψηφιακούς τόμους των Πρακτικών από την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (σειρά Μελέτες Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, αριθμοί 13, 14, 15Α, 15Β):

https://www.he.duth.gr/el/page/monografies

Συγκεκριμένα:

Τόμος Α΄: https://he.duth.gr/erg_laog/conf1/a_tomos.pdf

Τόμος Β΄: https://he.duth.gr/erg_laog/conf1/b_tomos.pdf

Τόμος Γ΄ – Μέρος Γ1΄: https://he.duth.gr/erg_laog/conf1/c1_tomos.pdf

Τόμος Γ΄ – Μέρος Γ2΄: https://he.duth.gr/erg_laog/conf1/c2_tomos.pdfΚατηγορίες Ειδήσεις