Χέρο Χόκβερντα (Hero Hokwerda), Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Νεοελληνική παράδοση και ιδεολογία στο έργο του Δημήτρη Χατζή.

Χέρο Χόκβερντα (Hero Hokwerda), Μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος. Νεοελληνική παράδοση και ιδεολογία στο έργο του Δημήτρη Χατζή. Αθήνα 2016 (Εκδ. Καλλιγράφος, ISBN 978-960-9568-45-6), 673 σελ.
(Επεξεργασμένη μετάφραση της ολλανδικής διατριβής: Hero Hokwerda, Tussen verleden en toekomst. Nieuwgriekse traditie en ideologie in het werk van Dimítris Chatzís (1913-1981), Groningen 1991 (Styx Publications, 90-72371-39-9)· στην ελληνική έκδοση ενσωματώνονται όλα τα μέχρι τώρα δημοσιεύματα του Η.Η. σχετικά με το έργο του Χατζή, τα οποία έτσι “ακυρώνονται” ουσιαστικά.)

ΕξώφυλλοΚατηγορίες Nέες εκδόσεις