Φιλιππομαρία Ποντάνι [Filippomaria Pontani], “Η γυμνή, άνυδρη αλήθεια”

Φιλιππομαρία Ποντάνι [Filippomaria Pontani], “Η γυμνή, άνυδρη αλήθεια”, The Athens Review of books, έτος 6ο, τχ. 56, Νοέμβριος 2014, σ. 42-45.

ΚείμενοΚατηγορίες Λογοτεχνία