Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στα Νέα Ελληνικά

Το Ινστιτούτο Κλασικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Μάσαρυκ και ο σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων προσφέρουν μια Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στη Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩΚατηγορίες Ειδήσεις