Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) – Αρχεία Νομού Αργολίδας απέκτησαν ιστοσελίδα

Στο εξής, η πρόσβαση στα ευρετήρια των συλλογών των εν λόγω Αρχείων μπορεί να γίνεται κατευθείαν μέσω της ιστοσελίδας και όχι μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ( gak.arg.sch.gr )Κατηγορίες Ειδήσεις