Συνομιλώντας με τον λαϊκό πολιτισμό, Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας

Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας, Συνομιλώντας με τον λαϊκό πολιτισμό, Σύμμεικτα Μελετήματα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη 2021, σ. 366 (ISBN  978-960-656-046-0).

Από το οπισθόφυλλο της έκδοσης

Ένα νέο βιβλίο από τον τ. Αν. Καθηγητή της Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Δουλαβέρα κυκλοφορήθηκε πρόσφατα, με τον παραπάνω τίτλο.   Στην έκδοση αυτή δημοσιεύονται δεκαοκτώ κείμενα, από τα οποία πέντε είναι ανέκδοτα ή υπό δημοσίευση και δεκατρία δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, τιμητικούς τόμους, επετηρίδες, πρακτικά συνεδρίων.

Το Πρώτο Κεφάλαιο έχει τίτλο «Έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί λαογράφοι» και περιλαμβάνει επτά μελετήματα, που αναφέρονται στη ζωή ή στο  έργο ή και στα δύο ισάριθμων πανεπιστημιακών λαογράφων. Είναι οι: Ν. Γ. Πολίτης, Γ. Α. Μέγας, Δημ. Σ. Λουκάτος, Μ. Γ. Μερακλής, Ευρ. Αντζουλάτου – Ρετσίλα, Μ. Γ.  Βαρβούνης και Wolfgang Mieder.

Στο Δεύτερο Κεφάλαιο υπάρχει μια εκτενής μελέτη, με θέμα: «Λαϊκός πολιτισμός: Παράδοση και Νεωτερικότητα». Αναφέρεται  στις βαθιές αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στις βασικές αιτίες που τις προκάλεσαν, ενώ, παράλληλα, επισημαίνονται οι νεωτερικές εκφράσεις του λαϊκού πολιτισμού.

Το Τρίτο Κεφάλαιο έχει τίτλο «Ο υλικός λαϊκός βίος στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη “Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά”» και σ’ αυτό αναζητώνται μεθοδικά και συστηματικά τα στοιχεία του υλικού λαϊκού βίου του παραπάνω μυθιστορήματος, που το καθιστούν «μουσείο» του υλικού λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης.

Στο Τέταρτο Κεφάλαιο μελετώνται τα «Μαγικοθρησκευτικά έθιμα για την ευόδωση του γάμου στην παραδοσιακή κοινωνία των Καραγκούνηδων της Δυτικής Θεσσαλίας» και εξηγείται η λειτουργικότητά τους.

Το Πέμπτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει τέσσερα μελετήματα για το δημοτικό τραγούδι. Το πρώτο από αυτά είναι «Η άλωση της Πόλης στα τραγούδια, τους θρήνους και τους θρύλους του λαού μας», το δεύτερο «Οι συμβολισμοί του νεκρού στα Μανιάτικα μοιρολόγια», το τρίτο μελέτημα επιγράφεται «Ο φυτικός κόσμος ως πηγή συμβόλων της γυναικείας ομορφιάς στα δημοτικά τραγούδια» και το τέταρτο έχει τίτλο «Ενδυμασία, κοσμήματα και λοιπά ενδυματολογικά εξαρτήματα ως στοιχεία της γυναικείας ομορφιάς στα ελληνικά δημοτικά τραγούδια».

Το Έκτο Κεφάλαιο περιλαμβάνει επίσης τέσσερα μελετήματα, που αφορούν  τον νεοελληνικό παροιμιακό λόγο. Το πρώτο έχει τίτλο «Όψεις του  ποντιακού λαϊκού βίου: Ο γάμος στον παροιμιακό λόγο του Ποντιακού Ελληνισμού», το δεύτερο «Η  παιδεία, η μάθηση και η γνώση στον παροιμιακό λόγο του λαού μας», το τρίτο «Η πρόσληψη της ανθρώπινης ομορφιάς και της ασχήμιας από τον νεοελληνικό παροιμιακό λόγο» και το τέταρτο «Η τρίτη ηλικία στον παροιμιακό λόγο του λαού μας».

Ακολουθούν οι Πρώτες Δημοσιεύσεις, η Αγγλική Περίληψη και το Γενικό Ευρετήριο.

 Κατηγορίες Nέες εκδόσεις