ΣΤ΄ Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών / The 6th Congress of the European Society of Modern Greek Studies

Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018 / The Greek World in Periods of Crisis and Recovery, 1204-2018

(Lund, 4-7 Οκτωβρίου 2018 / Lund, 4-7 October 2018)

Το ΣΤ ́ Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών της ΕΕΝΣ αφιερώνεται στη μνήμη της συναδέλφου Δανάης Λαζαρίδη (University of Geneva), ιδρυτικού μέλους της ΕΕΝΣ και αναπληρωματικού μέλους του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ.

The 6th Congress of the European Society of Modern Greek Studies is dedicated to the memory of our colleague Danai Lazaridi (University of Geneva), founding member of the EENS and alternate member of the current Board of the EENS.

Πρώτη Εγκύκλιος / First Circular, 29 Απριλίου 2017
http://konferens.ht.lu.se/en/6th-european-congress-of-modern-greek-studies/