Σπύρος Πετρίτης: Η πρόσληψη του θεάτρου του παραλόγου στην Ελλάδα.

Σπύρος Πετρίτης, Η πρόσληψη του θεάτρου του παραλόγου στην Ελλάδα.

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Τριμηλής Συμβουλευτική Επιτροπή: Σ. Α. Ευαγγελάτος, επιβλέπων – Ν. Βαγενάς – Κ. Πετράκου.Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές