Σπουδαστήριο Ιστορίας και Ιστοριογραφίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σπουδαστήριο Ιστορίας και Ιστοριογραφίας Πανεπιστήμιο Αιαίου Το πρόγραμμα «Σπουδαστήριο Ιστορίας και Ιστοριογραφίας», το οποίο υλοποιείται από ειδικευμένους/ες πανεπιστημιακούς καθηγητές/ριες και ερευνητές/ριες, προσφέρει εξειδικευμένη κατάρτιση σε ζητήματα ιστορίας και ιστοριογραφίας, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε τέσσερεις διακεκριμένες Κατευθύνσεις:

Α. Ιστορία και τεχνικές της ιστοριογραφίας

Β. Θεωρήσεις, αναθεωρήσεις και σύγχρονα ρεύματα της ιστορίας

Γ. Ιστορία και κοινωνική ανθρωπολογία

Δ. Ζητήματα ιστορίας των ιδεών

Κάθε Κατεύθυνση έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να υπηρετεί στοχευμένα διαφορετικούς προσανατολισμούς και προβληματισμούς. Η δυνατότητα επιλογής επιτρέπει στους/τις επιμορφούμενους/ες να καλύψουν τις δικές τους ιδιαίτερες ανάγκες κατάρτισης, αλλά και να αποκρυσταλλώσουν προσωπικές κλίσεις στους τρόπους προσέγγισης και αντίληψης της Ιστορίας.

Περισσότερες πληροφορίεςΚατηγορίες Ειδήσεις