Σμύρνη: η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. – 1922). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου.

Σμύρνη: η ανάπτυξη μιας μητρόπολης της ανατολικής Μεσογείου (17ος αι. – 1922). Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου. Αίθουσα Εκδηλώσεων Φιλοπρόοδου Ομίλου Υμηττού (20-23 Σεπτεμβρίου 2012), Γενική επιμέλεια, Αικατερίνη Πολυμέρου-Καμηλάκη, επιστημονική επιμέλεια, Ιωάννης Καραχρήστος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, αρ. 32, Φιλοπρόοδος Όμιλος Υμηττού (Φ.Ο.Υ.), εκτύπωση: Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα 2016, σελ. 512, ISBN: 978-960-404-303-3

Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Ανακοινώσεις Κατηγορίες Nέες εκδόσεις