Σαμιακά. Μελέτες για τον λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία της Σάμου, Μ. Γ. Βαρβούνης

Μ. Γ. Βαρβούνης, Σαμιακά. Μελέτες για τον λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία της Σάμου, Αθήνα 2021, εκδ. Ηρόδοτος – σειρά Laographia XX. Edenda curat M. G. Meraklis, σελ. 724.

Οι μελέτες που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό, αποτελούν προϊόντα μακράς και συστηματικής ερευνητικής επιστημονικής ενασχόλησης με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου. Αποτελούν δηλαδή τον καρπό της βιβλιογραφικής, αρχειακής και επιτόπιας έρευνας στα μνημεία, τα αρχεία και τη βιβλιογραφία της Σάμου, σε συνδυασμό με την βιωματική προσέγγιση των λαογραφικών και πολιτισμικών φαινομένων, αλλά και την επιτόπια λαογραφικά έρευνα που χρόνια διεξάγω στα χωριά και τους οικισμούς του νησιού. Και φυσικά συνιστούν όψεις μόνο μιας συστηματικής και οργανωμένης προσέγγισης, η οποία έχει ήδη αποδώσει πολλά έργα, ενώ πολλά ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της σύνθεσης και της συγγραφής. Οι άξονες γύρω από τους οποίους περιστρέφονται οι μελέτες του τόμου είναι η νεώτερη ιστορία και ο λαϊκός πολιτισμός της Σάμου, τα μνημεία και η παράδοση του  νησιού, που αποτελούν αντικείμενο αυτών που ονομάζουμε «σαμιακές σπουδές», και για τις οποίες πολλά και διάφορα έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια. Έτσι στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται μελέτες για ζητήματα του λαϊκού πολιτισμού (αγγειοπλαστική, ήθη και έθιμα, τελετουργίες) και της εκκλησιαστικής παράδοσης του νησιού (μνημειακή τοπογραφία και ιστορικά της τοπικής Εκκλησίας, κατά την περίοδο της Ηγεμονίας της Σάμου, 1834-1912, τόσο σχετικά με τους ναούς, όσο και όσον αφορά τα πρόσωπα, και ιδιαίτερα ορισμένους από τους Μητροπολίτες του νησιού, κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα), που αξιοποιώντας τις διαθέσιμες αρχειακές και βιβλιογραφικές αναφορές φέρνουν στο φως νέα στοιχεία και εμπλουτίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις