Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών για την “Ροδόπη”

Θέμα: «Ροδόπη (Επετηρίδα του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ.), τόμος 3ος. Πρόσκληση υποβολής επιστημονικών εργασιών»

Οι προεργασίες για την ηλεκτρονική έκδοση της «Ροδόπης», Επετηρίδας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, έχουν ολοκληρωθεί. Επισκεφθείτε τη νέα ιστοσελίδα της Επετηρίδας: https://rhodope.helit.duth.gr/

Προχωρούμε πλέον στη συγκέντρωση υλικού προς δημοσίευση στον τόμο «Ροδόπη 3 (2022)», τον πρώτο που θα εκδοθεί ηλεκτρονικά. Γίνονται δεκτά πρωτότυπα επιστη-μονικά άρθρα, βιβλιοκρισίες, καθώς και άριστες Διπλωματικές Μεταπτυχιακές Εργασίες.

Δικαίωμα υποβολής έχουν όλα τα μέλη της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας.

Οι συμβολές μπορούν να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση rhodope@helit.duth.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, και θα αναρτώνται αμέσως μόλις περάσουν επιτυχώς από ανώνυμη επιστημονική κρίση. Εργασίες που θα υποβληθούν προς το τέλος του έτους 2022, εφόσον εγκριθούν, θα δημοσιευθούν στον τόμο του επόμενου έτους, αν έχει «κλείσει» ο τρέχων τόμος.

Παρακαλούμε, πριν υποβάλετε το κείμενό σας, να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες για τους συγγραφείς, που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://rhodope.helit.duth.gr/odigies-gia-tous-syngrafeis/Κατηγορίες Ειδήσεις