Πρόσκληση υποβολής άρθρων για το ακαδημαϊκό περιοδικό “Επιθεώρηση Συγκριτικής Λογοτεχνίας”

Η Επιθεώρηση Συγκριτικής Λογοτεχνίας είναι ένα ακαδημαϊκό περιοδικό που ιδρύθηκε από μια ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Μεσαιωνικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Κώστα Γιαβή. Σκοπός της Επιθεώρησης είναι η δημοσίευση πρωτότυπων μελετών και κριτικών δοκιμίων υψηλής ποιότητας, που προωθούν τον διάλογο στο πεδίο της Συγκριτικής Λογοτεχνίας. Προκειμένου να διασφαλίσουμε το υψηλό ποιοτικό επίπεδο των δημοσιεύσεων, τα υποψήφια άρθρα υπόκεινται σε αξιολόγηση από δύο ανώνυμους αναγνώστες, οι οποίοι διαθέτουν σχετικό ερευνητικό έργο. Το τεύχος θα εκδίδεται καταρχάς ηλεκτρονικά και με την πορεία του χρόνου προτιθέμεθα να το δημοσιεύουμε σε έντυπη μορφή.  Απευθυνόμαστε σε ένα διεθνές κοινό, δημοσιεύουμε και ξενόγλωσσα άρθρα, και η Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή μας αποτελείται από επιστήμονες εγνωσμένου κύρους.

Προθεσμία υποβολής: 1 Μαΐου 2021Κατηγορίες Ειδήσεις