Προκήρυξη υποτροφίας Ιδρύματος Ωνάση για καβαφικές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019 / Onassis Scholarship for Cavafy Studies for the academic year 2018-2019

Το Ίδρυμα Ωνάση, στο πλαίσιο της συνολικής δράσης του στους τομείς της παιδείας, της επιστήμης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει προβλέψει στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του προς Έλληνες και Αλλοδαπούς για το ακαδημαϊκό έτος 2018/19 τη χορήγηση έως δύο υποτροφιών στον τομέα των καβαφικών σπουδών, οι οποίες θα αφορούν σε κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) υποτροφία για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ στην Ελλάδα, β) παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος ή εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ΑΕΙ εκτός Ελλάδος και γ) υποτροφία σε αλλοδαπό ερευνητή, προκειμένου να υλοποιήσει έρευνα σχετική με το Αρχείο Καβάφη στην Ελλάδα.

Από το 2012, όταν και το Αρχείο Καβάφη περιήλθε στη διαχείριση του Ιδρύματος Ωνάση, το Ίδρυμα Ωνάση αναγνωρίζει, δημιουργεί και αναδεικνύει ευκαιρίες για την προώθηση του έργου του Κ. Π. Καβάφη και για την υποστήριξη των ερευνητών του. Παρακολουθώντας τις ανάγκες της καβαφικής έρευνας, με την χορήγηση αυτής της υποτροφίας, το Ίδρυμα Ωνάση αποσκοπεί όχι μόνο στην προώθηση των καβαφικών σπουδών εντός και εκτός Ελλάδας αλλά και στη σύνδεση του Αρχείου Καβάφη με σύγχρονες ερευνητικές οδούς.

Βλ. συνημμένες τις προκηρύξεις του Προγράμματος Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση για το ακαδημαϊκό έτος 2018/2019

Προκήρυξη υποτροφιών προς αλλοδαπούς, πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων, ερευνητές κατόχους διδακτορικού τίτλου και υποψήφιους διδάκτορες.

http://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2018-19/Announcement_GR.pdf

Προκήρυξη υποτροφιών  προς Έλληνες για διδακτορικές σπουδές που διεξάγονται αποκλειστικά σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ελλάδας.

http://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2018-19/prokes2018_2019.pdf

Προκήρυξη υποτροφιών προς Έλληνες για διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό.

http://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2018-19/prokex2018_2019.pdf

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα των Υποτροφιών του Ιδρύματος Ωνάση μπορείτε να βρείτε εδώ www.onassis.org/scholarships.php

 

Onassis Scholarship for Cavafy Studies for the academic year 2018-2019

The Onassis Foundation introduces within the framework of the Onassis Foundation Scholarships Program 2018/19, the award of up to two scholarships for Cavafy Studies, with regard to the following cases: a. Scholarship to a Greek researcher for doctoral studies in a Greek university, b. Scholarship to a Greek national pursuing post-graduate or doctoral studies in a university abroad and c. Scholarship to a foreign researcher who wishes to carry out research on the Cavafy Archive in Greece.

The Onassis Foundation acquired the Cavafy Archive at the end of 2012. Since then, the Onassis Foundation has been working towards the end of ensuring the dissemination of the Cavafy oeuvre and the international appeal of Cavafy’s poetry. By awarding this Scholarship, the Onassis Foundation aims to promote Cavafy Studies in Greece and abroad and to associate the Cavafy Archive with modern research projects.

In this manner, the Onassis Foundation expressly supports and facilitates academic research and places the Cavafy Archive itself right at the heart of academic scholarship.

Please find the announcement addressed to Hellenes for doctoral studies in Greece in the following link

http://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2018-19/prokes2018_2019.pdf

Please find the announcement addressed to non-Greek nationals, University Professors of all levels, Postdoctoral Researchers and Ph.D. Candidates in the following link http://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2018-19/ANNOUNCEMENT_EN.pdf

Please find the announcement addressed to Hellenes for doctoral studies abroad in the following link

http://www.onassis.org/uploaded/pdf/ipotrofies_ellines/2018-19/prokex2018_2019.pdf

Deadline for submission of application and all supporting documents: 28th February 2018. 

For more information regarding the Onassis Foundation Scholarship’s Program please click here www.onassis.org/en/scholarships.php

 Κατηγορίες Ειδήσεις