Προκήρυξη θέσης Μεταδιδακτορικής έρευνας – Sapienza Università di Roma

Τμήμα Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών

Έδρα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας – Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών Μυρσίνη Ζορμπά

PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE: 2022H82FCX

Προκήρυξη μίας (1) θέσης Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Assegno di ricerca) με αντικείμενο “La letteratura neogreca tradotta in italiano durante il XX secolo. Giornali ed editori” στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος La Grecia in Italia: intersezioni culturali dalla Rivoluzione greca del 1821 alla crisi economica degli anni 2010.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία (βλ. σχετικές πληροφορίες στο link και στην προκήρυξη).

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης υποψηφιοτήτων: 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023Κατηγορίες Προκηρύξεις θέσεων