Πρακτικά του 3ου συνεδρίου των νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών
 “Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία

Πρακτικά του 3ου συνεδρίου των νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών
 “Ο ελληνισμός ως πολιτιστικός και οικονομικός παράγοντας στα Βαλκάνια (1453-2015): Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, κοινωνία

Περισσότερες πληροφορίεςΚατηγορίες Πρακτικά άλλων συνεδρίων