Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην Κύπρο

Πρακτικά του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου: Οι Τέχνες και τα Γράμματα στην Κύπρο, Λευκωσία-Χανιά: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας & Εταιρεία Κρητικών Σπουδών ―Ίδρυμα Καψωμένου  2012, σ. 498, ISBN 978-9963-0-0155-2.


Κατηγορίες Nέες εκδόσεις