Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη

Τα Πρακτικά των δύο κύκλων του Συνεδρίου εκδόθηκαν σε 2 τόμους από τις Εκδόσεις Δόμος:

Τόμος πρώτος, Σκίαθος, 29 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου 2011. Τόμος δεύτερος, Αθήνα, 7-8 Οκτωβρίου 2011 [Εταιρεία Παπαδιαμαντικών Σπουδών], Αθήνα: Εκδόσεις Δόμος 2012, ISBN SET (A & B) 978-618-80376-2-5

Πρακτικά Σκίαθος – Περιεχόμενα

Πρακτικά Αθήνα – ΠεριεχόμεναΚατηγορίες Nέες εκδόσεις