Ποινική δίωξη κατά του ιστορικού Heinz Richter

Η εισαγγελική Αρχή της Κρήτης άσκησε ποινική δίωξη εναντίον του συναδέλφου ιστορικού Heinz Richter για ορισμένα πορίσματα της έρευνάς του, όπως αυτά περιέχονται στο βιβλίο του Η Μάχη της Κρήτης (ελληνική έκδοση: Αθήνα 2011, εξαντλημένο).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) θεωρεί ότι η επιστολή που υπογράφεται από 19 τακτικά μέλη της Ακαδημίας Αθηνών και δημοσιεύθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2015 στην εφημερίδα Η Καθημερινή σχετικά με την ποινική δίωξη κατά του καθηγητή Heinz Richter, θέτει το ζήτημα σε σωστή βάση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, επειδή πιστεύει ότι τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας υπόκεινται, χωρίς καμία εξαίρεση, σε κριτική και αξιολόγηση και, κατά συνέπεια, γίνονται δεκτά ή αντικρούονται, απορρίπτονται και ανατρέπονται από την ίδια την πράξη της επιστημονικής έρευνας, αποφάσισε στην έκτακτη συνεδρίαση της 28ης Δεκεμβρίου 2015 των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του να προσυπογράψει την επιστολή των 19 τακτικών μελών της Ακαδημίας Αθηνών:

http://www.kathimerini.gr/843054/opinion/epikairothta/politikh/h-ypo8esh-poinikhs-diw3hs-xaints-rixter

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών:

  • Konstantinos A. Dimadis, πρόεδρος (Freie Universitaet Berlin)
  • Vassilios Sabatakakis, αντιπρόεδρος (Lund University)
  • Tudor Dinu, γραμματέας (Universitatea din Bucureşti)
  • Alkisti Sofou, ταμίας (Sorbonne Université)
  • Moschos Morfakidis-Fylaktos, μέλος (Universidad de Granada)
  • Anastasia Lazaridis, αναπληρωματικό μέλος (Université de Genève)
  • Ana Chikovani, αναπληρωματικό μέλος (Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)
  • Tatiana Markaki, αναπληρωματικό μέλος (Universiteit van Amsterdam)


Κατηγορίες Ειδήσεις