Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης (Επιμ.): Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου

Κυπριακές πηγές για την άλωση της Αμμοχώστου,

Επιμ. Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
 
Σειρά: Αυτοτελή Δημοσιεύματα ΙΝΕ/ Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας-118,

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα 2011Κατηγορίες Nέες εκδόσεις