Πασχάλης Κιτρομηλίδης – Μάριος Χατζόπουλος (επιμ. – εισαγ.), Διακυμάνσεις του νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα

Bildschirmfoto 2014-12-02 um 17.05.58Πασχάλης Κιτρομηλίδης – Μάριος Χατζόπουλος (επιμ. – εισαγ.), Διακυμάνσεις του νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού. Από τον 19ο στον 20ό αιώνα, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / ΕΙΕ, Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών, Σειρά «Τετράδια Εργασίας», αρ. 35, Αθήνα 2014, 156 σελ.

Αντίθετα με τις αρχικές δεκαετίες του βίου του ελληνικού κράτους και την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού που προηγήθηκε, η γνώση των διακυμάνσεων του νεοελληνικού πολιτικού στοχασμού κατά τον 19ο και τον αρχόμενο 20o αιώνα δεν είναι ξεκάθαρη. Ο συλλογικός αυτός τόμος με τα άρθρα των Μάριου Χατζόπουλου, Γιώργου Κόκκινου, Μάρκου Καρασαρίνη, Περικλή Βαλλιάνου, Βασίλη Α. Μπογιατζή, Σταυρούλας Μοσχοβίτη και Μιχάλη Ψαλιδόπουλου συμβάλλει στην αποσαφήνιση της εικόνας, φωτίζοντας αγνοημένες πτυχές των νεοελληνικών πολιτικών και κοινωνικών ιδεών κατά την περίοδο αυτή, όπως τις σχέσεις ελληνικής μοναρχίας και βυζαντινού προφητισμού, τις τύχες του αντιφιλελευθερισμού, την επιρροή των ιδεών του κοινωνικού δαρβινισμού, την ανάπτυξη του ελληνικού ιδεαλισμού μετά τη μικρασιατική καταστροφή, την μεσοπολεμική ιστοριογραφική προσέγγιση στο Μακεδονικό που κατόπιν αγνοήθηκε, και τέλος την πρόσδεση της ελληνικής οικονομικής σκέψης στο άρμα του γερμανικής καταγωγής οικονομικο-πολιτικού παρεμβατισμού, ένα γεγονός με συνέπειες που ισχύουν μέχρι σήμερα.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ: ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΙΕ (ΜΕΛΙΝΑ ΚΟΡΟΖΗ) ΤΗΛ.: 210-72 73 942, Ε-MAIL: bookstore@eie.gr

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48 • 116 35 Αθήνα, Τηλ. (+30) 210 72 73 619, Τηλεομ.: (+30) 210 72 73 629, ηλ.-διεύθυνση: iie@eie.grΚατηγορίες Nέες εκδόσεις