Παρουσίαση της μελέτης “Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat. Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII”

Στις 30 Ιουνίου 2011 θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι η παρουσίαση της μελέτης “Dimitrie Cantemir şi Nicolae Mavrocordat. Rivalităţi politice şi literare la începutul secolului XVIII ” («Δημήτριος Καντεμίρης και Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Πολιτικοί και λογοτεχνικοί ανταγωνισμοί στις αρχές του 18ου αιώνα» / “Dimitrie Cantemir and  Nikolaos Mavrokordatos. Political and Literary Rivalries in the Beginning of the 18th Century”) του Tudor Dinu, καθηγητή στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βουκουρεστίου.
Η σημαντική αυτή έκδοση για την έρευνα της φαναριωτικής περιόδου στις ρουμανικές χώρες πραγματοποιείται με την ηθική και έμπρακτη υποστήριξη του Πρέσβη της Ελλάδας στο Βουκουρέστι, κυρίου Γιώργου Διον. Πουκαμισά.Κατηγορίες Ειδήσεις