Παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου: Φίλιππος Μεμπρέ, Αξιόπιστη και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, πώς οι Τούρκοι άρχισαν την επίθεσή τους με ισχυρές δυνάμεις εναντίον του λαμπρού Βασιλείου και νήσου Κύπρου και εξεπόρθησαν βίαια την πρωτεύουσα αυτού Λευκωσία

Παρουσίαση της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου: Φίλιππος Μεμπρέ, Αξιόπιστη και λεπτομερής περιγραφή των γεγονότων, πώς οι Τούρκοι άρχισαν την επίθεσή τους με ισχυρές δυνάμεις εναντίον του λαμπρού Βασιλείου και νήσου Κύπρου και εξεπόρθησαν βίαια την πρωτεύουσα αυτού Λευκωσία, Επιμέλεια: Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης – Έλση Τορναρίτου-Μαθιοπούλου, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  Σειρά «Πηγές της Κυπριακής Γραμματείας και Ιστορίας», αρ. 3.

Περισσότερες πληροφορίεςΚατηγορίες Nέες εκδόσεις