Παναγιώτης Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Βυζαντινοί και Άραβες κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο

Παναγιώτης Α. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Βυζαντινοί και Άραβες κατά τη μεσοβυζαντινή περίοδο, Αθήνα: Εκδόσεις Ηρόδοτος 2016, σελ. 318. ISBN 978-960-485-134-8.

[Δύο πρωτότυπες και ένδεκα επανεκδιδόμενες μελέτες, από τις οποίες οι οκτώ έχουν αρχικά δημοσιευτεί στα γαλλικά.]

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα. 1η μελέτη: Η προέλευση των βυζαντινών πληροφοριών γαι την προϊσλαμική Αραβία, 2η: Μία λαϊκή αιγυπτιακή δοξασία για τον θάνατο του αυτοκράτορα Ηρακλείου, 3η: Το σύνδρομο της οριστικής απώλεια τω  κατακτημένων από τους Άραβες εδαφών (νέα μελέτη), 4η: Η Κύπρος στα μέσα του Ζ΄ αιώνα υπό το φως των νομισματικών πηγών, 5η: Οι αραβικές πολιορκίες της Κωνσταντινούπολης, 6η: Οι Άραβες προ των πυλών της Κωνσταντινούπολης επί Κωνσταντίνου Δ΄: Μία ή δύο πολιορκίες; (νέα μελέτη), 7η: Ο ρόλος των Βουλγάρων στον αραβοβυζαντινό πόλεμο του 717/718, 8η: Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τους Άραβες το 717-718, 9η: Θρύλος και ιστορικό υπόβαθρο του Μαρτυρίου των 60 ή 63 μαρτύρων της Ιερουσαλήμ. Επανεξέταση του θέματος, 10η: Βυζαντινοί και Άραβες στον ελλαδικό χώρο κατά τον Θ΄ και Ι΄ αιώνα σύμφωνα με τα σύγχρονα και τοπικά αγιολογικά κείμενα, 11η: Η παρουσία των Αραβοκρητών στον ελλαδικό χώρο σύμφωνα με τις τοπωνυμικές πηγές, 12η: Δύο αργολικά τοπωνύμια αραβικής ετυμολογίας, 13η: Ορισμένα παραλειπόμενα των βυζαντινών εκστρατειών κατά του εμιράτου της Κρήτης το 911 και το 949. Βιβλιογραφικοί πίνακες. Ευρετήρια.

Κοινός παρανομαστής των μελετών: η μεγάλη ανατροπή που προκάλεσε στον αραβικό κόσμο ο Μωάμεθ, η πρώτη αραβική εξάπλωση και οι  ατέρμονες συγκρούσεις του αραβικού χαλιφάτου με τη βυζαντινή αυτοκρατορία, ως την παγίωση της νέα γεωπολιτικής κατάστασης τον Ι΄ αιώνα.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις