Πίνακας Λέξεων των «Ποιημάτων» της Μαρίας Πολυδούρη

Το μελέτημα αυτό αποτελεί μια λεξιλογική απογραφή των «Ποιημάτων» της Μαρίας Πολυδούρη. Στηρίχθηκε στην ανάλυση που εισηγήθηκε ο Ξ.Α. Κοκόλης στον «Πίνακα Λέξεων των 154 Ποιημάτων του Κ.Π. Καβάφη» το 1976. Χρησιμοποιήθηκε το κείμενο της έκδοσης των ποιημάτων της Πολυδούρη που πραγματοποίησε η Χριστίνα Ντουνιά το 2014 και διατηρήθηκε η ορθογραφία της έκδοσης αυτής. Την εργασία πλαισιώνουν δύο ακόμη πίνακες: Ο «Πίνακας προσώπων, αντικειμένων, χρωμάτων και ζώων», που ακολουθεί τη μέθοδο της καταγραφής του Δ.Ν. Μαρωνίτη, στο μελέτημά του, Μίλτος Σταχτούρης: Άνθρωποι – Χρώματα – Ζώα – Μηχανές το 1980 και ο «Πίνακας λημμάτων κατά συχνότητα» που στηρίχθηκε στην εργασία του Massimo Peri, «Πίνακας Λέξεων του Καρυωτάκη» το 1983. Τέλος, η μελέτη εμπλουτίζεται με ένα γλωσσάριο και με το «Σχεδίασμα Βιβλιογραφίας» για το πολυδούρειο έργο (1929-2018).Κατηγορίες Nέες εκδόσεις