Στέλλα Αλεξίου, Πίνακας Λέξεων των Αποκηρυγμένων Ποιημάτων και των Κρυμμένων Ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη

To νέο βιβλίο “Πίνακας Λέξεων των Αποκηρυγμένων Ποιημάτων και των Κρυμμένων Ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη”  της Στέλλας Αλεξίου κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2018.

Ο Πίνακας Λέξεων των 23 Αποκηρυγμένων ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη, άρχισε να συντάσσεται τον Φεβρουάριο του 2013, όταν ακόμη βρισκόμουν στο δεύτερο έτος των διδακτορικών μου σπουδών. Συγκεκριμένα, το λήμμα ευτυχία, ήταν αυτό που με ώθησε να εντοπίσω τη συχνότητά του, τόσο στο αποκηρυγμένο έργο του Καβάφη, όσο και στο ανέκδοτο, αν και ανάλογες σκέψεις μού είχαν δημιουργηθεί πριν από δέκα χρόνια, όταν έγραφα στο Ρέθυμνο την εργασία με θέμα Καβαφική Kριτική και Κύπρος. Για το αναγνωρισμένο έργο του ποιητή τα πράγματα ήταν σαφώς εύκολα, αφού χάρη στον Ξενοφώντα Κοκόλη και στην πρωτοποριακή εργασία που μας παρέδωσε το 1976, Πίνακας Λέξεων των 154 Ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη, η αναζήτηση οποιουδήποτε λήμματος ήτανε εύκολη. Έχοντας, λοιπόν, ως πρότυπο, την προαναφερθείσα εργασία, επιχείρησα αρχικά μια λεξιλογική απογραφή των Αποκηρυγμένων ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη. Έτσι, λεξικογραφήθηκαν τα 23 Αποκηρυγμέναποιήματα, τα οποία ο ποιητής αποκήρυξε, όπως διευκρινίζει ο Γ. Π. Σαββίδης, σιωπηρά πρώτα, και αργότερα ρητώς, χωρίς τις αρχικά δημοσιευμένες μορφές των 4 ξαναγραμμένων («Φωναί Γλυκείαι» = «Φωνές», «Μνήμη» = «Ιωνικόν», «Τα Βήματα των Ευμενίδων» = «Τα Βήματα», «Η Κηδεία του Σαρπηδόνος»). Στο τέλος του Πίνακα προστίθεται ένα παράρτημα, όπως ακριβώς υιοθετήθηκε και στην εργασία του Κοκόλη, με ορθογραφικά σημάδια (διπλή παύλα, παύλα, τελεία παύλα, εισαγωγικά, παρενθέσεις) και μερικά από τα σημεία στίξης (ερωτηματικό, θαυμαστικό, διπλή τελεία, αποσιωπητικά, κόμμα και τελεία). Χρησιμοποιήθηκε το κείμενο της έκδοσης Κ. Π. Καβάφη, Αποκηρυγμένα Ποιήματα, και διατηρήθηκε η ορθογραφία της έκδοσης.

Στην απογραφή αυτή περιλαμβάνονται οι λέξεις των 23 αποκηρυγμένων ποιημάτων και των τίτλων. Δεν αποδελτιώθηκαν οι λέξεις των παραθεμάτων που «επιγράφουν» το κείμενο στα ποιήματα «Λόγος και Σιγή», και «Ὁ Οἰδίπους».

Περισσότερες πληροφορίεςΚατηγορίες Nέες εκδόσεις