Ο Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ως Νεοελληνιστής, Δουλαβέρας Ν. Αριστείδης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ, Ο Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ως Νεοελληνιστής. Η Εργογραφία του κατά έτη δημοσίευσης, Εκδοτικός Οίκος Κ. & Μ. Σταμούλη, Θεσσαλονίκη 2023, σσ. 203, ISBN 978-960-656-158-0

Όπως είναι γνωστό, ο καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής είναι ένας λαμπρός λαογράφος, που στερέωσε, διηύρυνε και ανανέωσε επί σειρά ετών ως πανεπιστημιακός την Ελληνική Λαογραφία. Υπήρξε εξάλλου και εμβριθής κλασικός φιλόλογος με αξιόλογο έργο. Παράλληλα όμως προς αυτά, ο Μ. Γ. Μερακλής υπήρξε καταρτισμένος νεοελληνιστής. Σε αυτήν ακριβώς την προσφορά του, αναφέρεται ένα σημαντικό βιβλίο, που κυκλοφορήθηκε πρόσφατα από τις καλαίσθητες και έγκυρες εκδόσεις Κ. & Μ. Σταμούλη.  Έχει τίτλο:  Ο Καθηγητής Μ. Γ. Μερακλής ως Νεοελληνιστής. Η Εργογραφία κατά έτη δημοσιεύσης.  Είναι  γραμμένο από τον  Αν. Καθηγητή  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, ο οποίος έχει επιμεληθεί και δύο έργα  του δασκάλου του : «Για την πόλη (2021)» και «Εκατό Ψήγματα, 2022», που εκδόθηκαν από τον ίδιο εκδοτικό οίκο.

Η έκδοση αυτή παρουσιάζει τον Νεοελληνιστή Μ. Γ. Μερακλή,  και ειδικότερα την προσφορά του στη μελέτη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αλλά  και τη συμβολή του στη Νεοελληνική Κριτική.

Στο Πρώτο Μέρος του βιβλίου επισημαίνεται από εκλεκτούς συνοδοιπόρους του, η αθόρυβη συμβολή του στη μελέτη της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και στη Νεοελληνική Κριτική, χωρίς όμως να έχει γενικά αξιολογηθεί επαρκώς αυτή η συμβολή.

Το Πρώτο Μέρος του βιβλίου αποτελείται από εννέα ενότητες. Σε αρκετά από τα βιβλία αυτά παρουσιάζουμε τα περιεχόμενά τους καθώς και αποσπάσματα από βιβλιοκρισίες και βιβλιοπαρουσιάσεις.

Η Πρώτη Ενότητα περιλαμβάνει πέντε βιβλία-μελέτες για θέματα και πρόσωπα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Στη  Δεύτερη Ενότητα τρία βιβλία αναφέρονται στην Ιστορία της Σύγχρονης Λογοτεχνίας. Στην Τρίτη Ενότητα γίνεται λόγος για τρία βιβλία, που ασχολούνται με την ερμηνεία λογοτεχνικών έργων. Η  Τέταρτη Ενότητα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις ανθολογιών, που επιμελήθηκε ο Μ. Γ. Μερακλής. Η Πέμπτη Ενότητα  περιέχει ονομαστικά τα έργα οκτώ  λογοτεχνών, την έκδοση των οποίων επιμελήθηκε ο Μ. Γ. Μερακλής.

Ακολουθούν στην Έκτη Ενότητα άλλα δύο βιβλία (Συντακτικό της Δημοτικής Γλώσσας και το Λεξικό Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, όπου ο Μ. Γ. Μερακλής ήταν συνεπιμελητής  με  τέσσερις άλλους).

Στην  Έβδομη Ενότητα γίνεται λόγος για τις πολλές μελέτες και τα άρθρα του (γύρω στα 264) για θέματα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Νεοελληνικής Κριτικής, ενώ στην Όγδοη για τις  608 Βιβλιοκρισίες του για λογοτεχνικά έργα.

Τέλος, στην Ένατη ενότητα σχολιάζεται η αξιολογείται η προσφορά του Μ. Γ. Μερακλή στο Συμπόσιο Ποίησης της Πάτρας.

Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει όλη την Εργογραφία του Νεοελληνιστή Μ. Γ. Μερακλή κατά χρονολογική σειρά έκδοσης. Σε κάθε δημοσίευμα υπάρχουν όλα τα βιβλιογραφικά δεδομένα. Το τελευταίο δημοσίευμά του έχει αριθμό 896!

Η Εργογραφία  περιλαμβάνει ό,τι κυκλοφόρησε με μορφή βιβλίου (σημειώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ και ΠΛΑΓΙΑ), όσα  άρθρα και μελετήματα δημοσιεύτηκαν σε διάφορα περιοδικά, οι συνεργασίες του σε συλλογικούς τόμους και αφιερώματα για λογοτέχνες και λογοτεχνικά θέματα, οι συνεργασίες του σε πρακτικά συνεδρίων και οι Βιβλιοκρισίες του.

Δεν συμπεριλαμβάνονται στην Εργογραφία όσα κείμενά του έχουν δημοσιευθεί σε Εγκυκλοπαιδείες και Εγκυκλοπαιδικά Λεξικά, οι «Πρόλογοί» του σε έργα λογοτεχνών, οι «Παρουσιάσεις ποιητών» στο Συμπόσιο Ποίησης Πάτρας, οι «Παρεμβάσεις»  σε θέματα του Συμποσίου καθώς και τα «Κλεισίματα» των Συμποσίων.

Ακολουθεί Παράρτημα με τις φωτογραφίες των εξωφύλλων 23 από τα 24 βιβλία, που αναφέρονται στην Εργογραφία (δεν ήταν εύκολη η αναζήτηση  του εξωφύλλου  σε ένα βιβλίο του (Συντακτικό της Δημοτικής Γλώσσας, 1965). Φυσικά, δεν λείπει η Αγγλική Περίληψη  του βιβλίου.

Τα Ευρετήρια είναι δύο ειδών : Το ένα αφορά στο Πρώτο Μέρος, ενώ το Δεύτερο αποκλειστικά την Εργογραφία, ώστε να είναι εύκολη η αναζήτηση συγγραφέων και περιοδικών στα πολλά δημοσιεύματα του Συγγραφέα.

Πρόκειται για μια έκδοση, που είναι  πολύτιμο εργαλείο για τη μελέτη και έρευνα του έργου του  Μ. Γ. Μερακλή από νεοελληνιστές, λογοτέχνες και φοιτητές.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις