Νικόλαος Γ. Πολίτης: Ο  ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας. 100 χρόνια μετά (1921-2021), Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης – Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας

ΜΗΝΑΣ ΑΛ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. ΔΟΥΛΑΒΕΡΑΣ, Νικόλαος Γ. Πολίτης :   Ο  ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας. 100 χρόνια μετά (1921-2021), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2021, σσ. 103, ΙSΒΝ: 978-960-612-374-0.

Η παρούσα έκδοση γίνεται με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τον θάνατο του Ν. Γ. Πολίτη (1921-2021), ιδρυτή και  θεμελιωτή της Ελληνικής Λαογραφίας. Η επέτειος αυτή μας δίνει τη δυνατότητα για προβληματισμό και αναζήτηση του τρόπου που οι  επίγονοί του αξιοποίησαν το έργο  και τις ιδέες του. Είναι, με άλλα λόγια,  καταγραφή  της επιστημονικής παραγωγής, που δημιουργήθηκε στο όνομα και από το έργο του Ν. Γ. Πολίτη.

Αρχικά, στην εργασία αυτή, δίνονται σύντομα ενημερωτικά βιογραφικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Ν. Γ. Πολίτη και στη συνέχεια παρουσιάζονται  αφιερώματα περιοδικών, εταιρειών,  πρακτικά συνεδρίων, επιστημονικές ημερίδες-σεμιναριακές εκδηλώσεις, ομιλίες, επετειακές επιφυλλίδες στον καθημερινό Τύπο, ερευνητικές προσπάθειες, ατομικές συμβολές στη μελέτη της ζωής και του έργου του, απόψεις και κρίσεις  ακαδημαϊκών, πανεπιστημιακών, νεοελληνιστών, λογοτεχνών κ.ά.

Στη συνέχεια, δίνεται η ανακεφαλαιωτική βιβλιογραφία του παρόντος βιβλίου και το Γενικό Ευρετήριο. Ακολούθως, δημοσιεύονται  τρία Παραρτήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει τους συγγραφείς και τις εργασίες τους, που υπάρχουν στα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τον «Ν. Γ. Πολίτη και το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών», ενώ στο δεύτερο παρουσιάζονται τρία ποιήματα για τον Ν. Γ. Πολίτη. Το ένα είναι του Κωστή Παλαμά, και δημοσιεύτηκε ενόσω ζούσε ο Πολίτης, ενώ τα δύο άλλα γράφτηκαν μεταθανατίως. Από τα τρία αυτά ποιήματα λιγότερο γνωστό είναι το ποίημα του Σωτήρη Σκίπη, που, όπως μας ενημερώνει η εφημερίδα Έθνος, η οποία το πρωτοδημοσίευσε, επρόκειτο να απαγγελθεί από τον ποιητή, το απόγευμα της 13 Ιανουαρίου 1921, ημέρα της ταφής του Ν. Γ. Πολίτη. Τέλος, στο τρίτο Παράρτημα παρουσιάζονται εξώφυλλα από εκδόσεις που αφορούν στον Ν. Γ. Πολίτη και την ελληνική Λαογραφία.

Είναι προφανές ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά  για τη μελέτη του έργου και των ιδεών του ιδρυτή της Ελληνικής Λαογραφίας. Το προσωπικό του Αρχείο περιμένει νέους ερευνητές. Εμείς, πάντως, εδώ δεν αξιολογούμε τα σχετικά δημοσιεύματα, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως η αναφορά  της επιστημονικής συγκομιδής μετά τον θάνατο του Ν. Γ. Πολίτη.

Το βιβλίο αυτό εντάσσεται στη Σειρά των Εκδόσεων του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, του Τμήματος Φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έκδοση αυτή είναι πνευματικό μνημόσυνο στη μεγάλη μορφή του ιδρυτή και θεμελιωτή της ελληνικής Λαογραφίας, αλλά και κορυφαίου εκπροσώπου των ελληνικών Γραμμάτων, Νικολάου Γ. Πολίτη.

(Από το Προλογικό Σημείωμα των Συγγραφέων)Κατηγορίες Nέες εκδόσεις