Νιτσιάκος, Βασίλης – Ποτηρόπουλος, Παρασκευάς (επιμ.), Λαογραφία και ανθρωπολογία: Μια συμβολή στον διάλογο

Νιτσιάκος, Βασίλης – Ποτηρόπουλος, Παρασκευάς (επιμ.), Λαογραφία και ανθρωπολογία: Μια συμβολή στον διάλογο, Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρης 2018, σελ. 364 (ISBN 978-960-08-0773-8).
[Συλλογικό έργο, επιστημονική επιμέλεια: Βασίλης Νιτσιάκος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος. Συγγραφείς του τόμου: Βασίλης Νιτσιάκος, Παρασκευάς Ποτηρόπουλος, Βασίλης Δαλκαβούκης, Μαριλένα Παπαχριστοφόρου, Ιωάννης Μάνος, Γιάννης Δρίνης, Άρης Αναγνωστόπουλος, Αθηνά Πεγκλίδου, Βασιλική Κράββα, Βασιλική Χρυσανθοπούλου, Καλλιόπη Στάρα, Antonio Maria Pusceddu.]

Περιεχόμενα

ΕισαγωγήΚατηγορίες Nέες εκδόσεις