Νικόλαος Διονυσόπουλος: Σημειώσεις για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία – Από τη Γενιά του 1880 στη Γενιά του 1930

Πρόκειται για εκπαιδευτικό υλικό 500 σελίδων, που συγκέντρωσε και επιμελήθηκε ο Νικόλαος Διονυσόπουλος, αποσπασμένος εκπαιδευτικός στη Φιλολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, με σκοπό τη διευκόλυνση των σέρβων φοιτητών στην κατανόηση των γραμματολογικών συμφραζόμενων των νεοελληνικών λογοτεχνικών κειμένων. Το υλικό αποτελεί μια συλλογή βιογραφικών και κριτικών κειμένων, τα οποία αντλήθηκαν από το ελληνικό Διαδίκτυο και τη σύγχρονη έντυπη βιβλιογραφία, συνοδευόμενα από ενδεικτική βιβλιογραφία, επιλεγμένους ιστότοπους και επιλεγμένα ηλεκτρονικά κείμενα για κάθε συγγραφέα.

Το κείμενο (PDF)

Συγγραφέας: Νικόλαος Διονυσόπουλος

nickdion2@yahoo.gr

 Κατηγορίες Λογοτεχνία