Νεωτερικές μορφές διαχείρισης των τελετουργιών του «κύκλου της ζωής»,Μ. Γ. Βαρβούνης

 

Μ. Γ. Βαρβούνης, Νεωτερικές μορφές διαχείρισης των τελετουργιών του «κύκλου της ζωής». Η περίπτωση των «Γραφείων Διοργάνωσης Τελετών». Λαογραφική μελέτη, Αθήνα 2021, εκδ. Κλειδάριθμος, σελ. 208.

 

Οι αλλαγές που οι συνθήκες του νεωτερικού αστικού πολιτισμού μας επιφέρουν στην καθημερινότητα, στα έθιμα και τις τελετουργίες μας, αποτελούν πρόσφορο πεδίο λαογραφικής έρευνας. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, η ελληνική λαογραφική έρευνα έχει στραφεί σε παρόμοια ζητήματα, με αποτέλεσμα η ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία να πλουτίζεται διαρκώς με ανάλογες μελέτες, κάτι που οριοθετεί και τις δυνατότητες του εκσυγχρονισμού αλλά και των σύγχρονων προσανατολισμών της επιστήμης μας. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι επιπτώσεις των αλλαγών αυτών στις βασικές και οριακές στιγμές του κύκλου της ανθρώπινης ζωής, δηλαδή στη γέννηση – ειδικότερα μάλιστα στη βάπτιση -, στο γάμο και στον θάνατο. Η έρευνα και μελέτη της σχετικής ξένης βιβλιογραφίας, έδειξε ότι ανάλογα φαινόμενα έχουν επισημανθεί τόσο στην βάπτιση, όσο και στο γάμο, και η επέκταση της αναζήτησης υλικού, κυρίως ηλεκτρονικού και διαδικτυακού και στην αντίστοιχη ελληνική πραγματικότητα φανέρωσε ότι εδώ και κάποια χρόνια, ιδίως από τα τέλη του 20ού και βεβαίως κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 21ου αι., παρόμοια νέα εθιμικά και τελετουργικά φαινόμενα αποτελούν πλέον συνήθη πρακτική και για τον ελληνικό λαό. Παραλλήλως δε, η έρευνα έδειξε ότι από την σκοπιά της ελληνικής Λαογραφίας τα φαινόμενα αυτά δεν είχαν μελετηθεί επαρκώς, ή είχαν παντελώς παραθεωρηθεί. Και είναι αυτό το κενό που αποσκοπεί αν όχι να καλύψει, πάντως να επισημάνει η παρούσα μελέτη, θέτοντας τη βάση για την ένταξή τους στη θεματολογία της ελληνικής Αστικής Λαογραφίας, και ταυτοχρόνως ανοίγοντας τη σχετική επιστημονική συζήτηση.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις