Νέες εκδόσεις του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

Νέες εκδόσεις του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας, κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2021.

1. Ισπανική Βιβλιοθήκη (http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/787):

Lope de vega carpio, Felix, Ο Ιερός Συνασπισμός ήτοι Η κατάκτηση της Κύπρου και η Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Granada, 2021, 300 págs., ISBN: 978-84-18948-00-8.

Eισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Μόσχου Μορφακίδη-Φυλακτού.

***

2. Βιβλιοθήκη Βυζαντινών Κειμένων (http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/91)

Jorge de Pisidia. Panegíricos. Eισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Gonzalo Espejo Jáimez. Granada, 2021, 593 págs., ISBN: 978-84-121502-2-3.

Νέες εκδόσεις του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

***

3. Σειρά Νεοελληνικών Μελετών (http://www.centrodeestudiosbnch.com/gr/pagina/809)

Ἀλληλογραφία Γιώργου Σεφέρη καί Ἰωάννας Σεφεριάδη. Τά χρόνια τῆς νιότης (1919-1924). Επιμέλεια, μεταγραφή, σχόλια: Μάιλα Γκαρθία Αμορός. Granada, 2021, 443 págs., ISBN: 978-84-121502-9-2

 Κατηγορίες Nέες εκδόσεις