Νέες εκδόσεις από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας

Νέες εκδόσεις από το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών Γρανάδας:


– LINOS G. BENAKIS, Filosofía bizantina. Una visión introductoria. Granada, 2020, 128 págs., ISBN:978-84-121502-0-9

– Matilde Casas Olea, Fuentes Griegas Sobre los Eslavos II. Cristianización y formación de los primeros Estados eslavos. Granada, 2020, 448 págs., ISBN obra completa: 978-84-121502-4-7.
1 Fuentes historiográficas ISBN: 978-84-121502-5-4
2 Fuentes epigráficas, epistolares, hagiográficas ISBN: 978-84-121502-6-1

– VIZIINÓS, Georgios, a. El pecado de mi madre, b. Quién fue el asesino de mi hermano, c. El único viaje de su vida. Introducción, traducción y notas de Ismael Enrique Correa Morales. Granada, 2020, 158 págs., ISBN: 978-84-95905-95-6

– DE HERRERA, Fernando, Relación de la guerra de Chipre y suceso de la batalla naval de Lepanto. Granada, 2020, 202 págs., ISBN: 978-84-121502-1-6.Κατηγορίες Nέες εκδόσεις

Ετικέτες: , , , ,