Μιχαήλ Π. Σάρρας, Ο Αγροτισμός ως πολιτική τάση στα Βαλκάνια του Μεσοπολέμου. Διαμόρφωση Δομών και Κοινωνική Εξέλιξη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία

Μιχαήλ Π. Σάρρας, Ο Αγροτισμός ως πολιτική τάση στα Βαλκάνια του Μεσοπολέμου. Διαμόρφωση Δομών και Κοινωνική Εξέλιξη στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

Η διατριβή υποστηρίχθηκε στις 26 Ιουνίου και αξιολογήθηκε από την Επταμελή Επιτροπή ομόφωνα με τον βαθμό «Άριστα».

Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή: Επόπτρια Καθηγήτρια: Αγγελική Κωνσταντακοπούλου (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βαλκανικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Μαργαρίτα Δρίτσα (Καθηγήτρια Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας – Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο). Γρηγόρης Ζαρωτιάδης (Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης). Η διατριβή δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί.Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές