Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια της νεοελληνικής λογοτεχνίας Χάρη Πάτση – Μ.Ε.Ν.Λ.

(24 τόμοι και 2 υπό έκδοση συμπληρωματικοί τόμοι)

Περισσότερες πληροφορίες: Τηλ. +30 210 38 41 040 και +30 210 38 41 050

E-mail: info@patsis.netΚατηγορίες Nέες εκδόσεις