Μαρία Φραγκή, Η σκηνική πράξη στο σχολείο. Καλλιεργώντας το θέατρο μέσα ή έξω από τους εκπαιδευτικούς χώρους

Bildschirmfoto 2015-12-10 um 09.17.27Μαρία Φραγκή, Η σκηνική πράξη στο σχολείο. Καλλιεργώντας το θέατρο μέσα ή έξω από τους εκπαιδευτικούς χώρους. Θέατρο-Κοινωνλια-Εκπαίδευση-Άνθρωπος, Αθήνα: Editios Bardy 2011.

ΕξώφυλλοΚατηγορίες Nέες εκδόσεις