Μαρία Ακριτίδου: Όψεις του παρελθόντος του «νέου ελληνισμού» στο σύγχρονο νεοελληνικό μυθιστόρημα. Αφηγηματική τροπικότητα και ιστορική ποιητική.

Πενταμελής επιτροπή: Prof. Dr. Miltos Pechlivanos (επόπτης, Erstgutachter), Prof. Dr. Mairi Mike (Zweitgutachterin, Aristoteles-Universität Thessaloniki), Prof. Dr. Dr. h.c. Konstantinos A. Dimadis (Freie Universität Berlin), Prof. Dr. Nassia Yakovaki, (Nationale und Kapodistrias-Universität Athen), Nikolas Pissis (Freie Universität Berlin).
Η διατριβή υποστηρίχτηκε στις 5 Φεβρουαρίου 2018 και αξιολογήθηκε ομόφωνα με τον βαθμό «Άριστα». [Disputation: 05.2.2018, Freie Universität Berlin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften]. Η έκδοση της διατριβής αναμένεται να ενταχθεί σε σχετική σειρά της Έδρας Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Fachliteratur: Hermeneumata της Edition Romiosini του Κέντρου Νέου Ελληνισμού/CeMoG).


Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές