Λίλια Ραντοσλάβοβα: Проблеми при превода на модерна поезия. Лириката на Кики Димула и преводите й на немски и български език

Λίλια Ραντοσλάβοβα: Проблеми при превода на модерна поезия. Лириката на Кики Димула и преводите й на немски и български език (Προβλήματα μετάφρασης μοντέρνας ποίησης. Η ποίηση της Κικής Δημουλά και η μεταφράσεις της στα Γερμανικά και Βουλγαρικά)

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Άνα ΔίμοβαΚατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές