Λίλια Διαμαντοπούλου: Die visuelle Poesie im griechischen Raum von der Antike bis ins 21. Jahrhundert” (“Η οπτική ποίηση στον ελληνικό χώρο από την Αρχαιότητα έως τον 21ο αιώνα”)

Θέμα: Die visuelle Poesie im griechischen Raum von der Antike bis ins 21. Jahrhundert (Η οπτική ποίηση στον ελληνικό χώρο από την Αρχαιότητα έως τον 21ο αιώνα)

Επιβλέπων καθηγήτρια: Prof. Dr. Marilisa Mitsou, LMU Μόναχο.Κατηγορίες Υπό εκπόνηση διατριβές